Ciemna strona odnawialnych źródeł energii, czyli grzechy zielonej energetyki na przykładzie turbin wiatrowych

Wydawać by się mogło, że wdrażanie rozwiązań pozwalających czerpać z odnawialnych źródeł energii to obecnie absolutna konieczność. Trudno jest się z tym nie zgodzić, jednak należy zdawać sobie również sprawę z zagrożeń, które wynikają z takiego stanu rzeczy. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z coraz intensywniejszym wykorzystywaniem alternatywnych metod pozyskiwania energetycznego surowca? O negatywnym wpływie elektrowni wiatrowych na ekosystem przeczytacie poniżej.

Zielona energia nie taka, jaką się wydaje

Założeniem tzw. zielonych metod produkowania energii miała być minimalizacja negatywnych skutków tego typu procesów na środowisko naturalne. Jak jednak okazało się z czasem, jednoznaczne określenie ich „ekologiczności” nie jest wcale takie proste. Wszystko bowiem ma swoje zalety i wady, z których również należy zdawać sobie sprawę. Kwestia wydaje się wyjątkowo istotna ze względu na fakt, że od branży energetycznej zależy nie tylko funkcjonowanie całej cywilizacji, ale też stan otaczającej nas biosfery.

Wiatrowa energia nieekologiczna od samego początku

Niekorzystny wpływ na otoczenie ma już sam etap produkcji elektrowni wiatrowych. Wznoszenie turbin wiąże się także z koniecznością produkcji elementów wykorzystujących surowce kopalne takie jak np. neodym. Wydobycie związków tego pierwiastka ma toksyczny wpływ na okolicę, prowadzi do degradacji gleby i jest toksyczne dla organizmów żywych.

Nie bez wpływu pozostają także wszelkie roboty wykonywane w miejscu budowy turbiny. Przetwarzanie materiałów, transport, degradacja gleby, a także niszczenie siedlisk fauny i flory negatywnie odbijają się na środowisku naturalnym.

Elektrownie wiatrowe i ich wpływ na organizmy żywe

Należy także zdawać sobie sprawę z tego, jakie są skutki samego funkcjonowania elektrowni wiatrowych. Jak podają wyniki badań, obracające się łopaty często bywają przyczyną śmierci ptactwa oraz nietoperzy. W niektórych rejonach świata fermy istotnie redukują populacje drapieżnych ptaków, które pełnią bardzo ważne funkcje w ekosystemie.

Problem mogą stanowić również takie aspekty działania turbin jak:

  • Hałas, infradźwięki i wibracje,
  • Emisja dwutlenku węgla.

Jak podają niektóre źródła, elektrownie korzystające z energii wiatru mogą negatywnie oddziaływać także na mikroklimat.

Niestabilność pogody – niestabilność prądu

Nie można też zapominać, że instalacje korzystające z energii wiatru nie działają w sposób ciągły. Szacuje się, że w większości przypadków łopaty poruszają się zaledwie przez 30% czasu. Skutkiem tego jest to, że muszą być one wspomagane innymi, tradycyjnymi metodami wykorzystującymi gaz ziemny lub nawet węgiel.

Podsumowanie

Alternatywne źródła energii to niekoniecznie szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu branży na stan naszej planety. Tego typu rozwiązania wymagają dopracowania, gdyż w obecnym stanie sens ich istnienia jest wątpliwy.

Więcej o energetyce przeczytasz na https://trendywenergetyce.pl/