Firma transportowa i podatek VAT

podatki-firma-transportowa

Firma transportowa i świadczone przez nią usługi podlegają specjalnym procedurom rozliczeń podatkowych. Nie inaczej jest z podatkiem VAT, który przedsiębiorstwom nieposiadających wykwalifikowanych księgowych potrafi przysporzyć sporego bólu głowy na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Warto, żebyśmy poznali, chociaż podstawy na ten temat. Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów i nie oczekiwać w strachu pisma z Urzędu Skarbowego?

Od początku

Na samym początku ważne jest, aby ustalić miejsce opodatkowania. Pomocą będzie odpowiedź na następujące pytanie: czy nasz nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT?

Jeżeli odpowiedź brzmi tak, miejscem opodatkowania będzie siedziba firmy usługobiorcy. Natomiast gdy padnie odpowiedź przeciwna, wg ustawy o VAT miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów.

Kiedy?

Kolejnym problemem może okazać się ustalenie, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Według wspomnianej wcześniej ustawy powstaje on z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Niestety nie do końca zrozumiale zostało przedstawione pojęcie „wykonania usługi”.

Pierwszą, dość logiczną myślą wydaje się dostarczenie przez przewoźnika towaru do ustalonego wcześniej miejsca przeznaczenia. Usługobiorca, po tym fakcie, powinien niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o dotarciu ładunku. Ostatecznie, powszechnie przyjętym tokiem myślenia zostało to: momentem wykonania usługi jest dzień przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

Obowiązujące stawki

Podstawową stawką podatku VAT jest 23%. Dotyczy ona usług świadczony dla podatników polskich oraz kiedy usługi są świadczone poza terytorium Polski.

Natomiast stawka 0% obowiązuje dla transportu międzynarodowego. Z pomocą po raz kolejny przychodzi ustawa o VAT, która za taką usługę uznaje:

  • przemieszczanie towarów z miejsca wyjazdu poza terytorium UE do miejsca przeznaczenia i odwrotnie,
  • przemieszczanie towarów z miejsca wyjazdu poza terytorium UE do innego państwa członkowskiego UE, innego niż terytorium kraju.

Rozliczanie podatku VAT to dla przedsiębiorców niełatwe zadanie. Ustalając podstawowe fakty dotyczące konkretnego zlecenia, powinniśmy mieć ułatwione zadanie przy poruszaniu się w tym nieznanym obszarze.