Wstępne wymagania usług spedycyjnych

wstepne-wymagania-uslug-spedycyjnych-1

Osoba chcąca założyć działalność oferującą usługi spedycyjne musi uzyskać stosowną licencję do przewozu rzeczy.  Nie dotyczy to jednak spedytorów zajmujących się innym rodzajem niż transport drogowy. Licencja obejmuje zarówno rynek rodzimy, jak i międzynarodowy. Jej przyznanie warunkuje szereg wytycznych:

  • Osoby zarządzające spółką nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwa lub czy nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu (działalności gospodarczej).
  • Co najmniej jedna z osób zarządzających posiadać musi certyfikat kompetencji zawodowych.
  • Podmiot starający się o certyfikat musi zapewnić, że jest gotowy sprostać podjęciu się działalności. Zatem wykazać musi środki finansowe oraz stosowny majątek. Wykonuje się to za pomocą rocznego sprawozdania finansowego, czy dokumentów potwierdzających posiadany kapitał.

Firma wprowadzona być może w dowolnej formie. Wyjątkiem jest spółka partnerska. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG lub w KRS. Wszystko zależy od formy.

Jak widać, założenie firmy oferującej usługi spedycyjne nie jest wcale trudne. Wystarczy posiadać odpowiedni kapitał, czy pokrycie finansowe. Niestety trzeba również znać się ma rzeczy, a więc posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Jednak jeśli chce się prowadzić tego typu działalność powinno znać się na rzeczy.